"Doğanın insan belleği ve düş gücü ile yeniden tinsel biçimlenişini plastik bir dille sorgularken, kendimi kayıtsızca sezginin eylemine bırakıyorum."

1990, Yonca Sanat Galerisi Sergisi Broşüründen