AHMET ÖZEL’İN RESMİ ÜZERİNE
Ahmet Köksal

(1990 da Yonca Sanat Galerisi’nde açılan sergi üzerine Milliyet Sanat Dergisi şubat sayısında yeralan yazı)

Genç kuşak sanatçılarından Ahmet Özel (d.1960) Nişantaşı Yonca Galerisi’nde, son yılların yapımı yağlıboya, akrilik guaş karışımı resimlerinden genişçe bir toplamı sergiliyor. 1982’de DGSA Devrim Erbil atölyesini bitiren sanatçı Roma ve Floransa’da sanat araştırmaları yaparak resim restorasyonu eğitimi de görmüş.

Özel’in resimlerinde ilk bakışta doğal izlenimlerle post-modern akımların biçimsel ögeleri arasında uyumlu bir bileşim kurmayı öngören bağımsız bir kişilik anlayışı ilgimizi çekiyor.

Kendisi sanat anlayışını şöyle açıklamış. ‘Doğanın insan belleği ve düş gücü ile yeniden tinsel biçimlenişini plastik bir dille sorgularken, kendimi kayıtsızca sezginin eylemine bırakıyorum.’

Soyut sınırlara varan, renk tazeliğini, arınmışlığını koruyan geometrik ve spontan yüzeysel bölümlerin yanyana getirilmesiyle oluşturulan peysaj ağırlıklı düzenlemeler sergide geniş yer tutuyor. Ussal ve imgesel bir kurguya dayanan doğal izlenimler, antik kentler ve kalıntılara yer yer figür soyutlamaları, geometrik biçimlerde katılıyor. Özel’in Ahlat’tan düzenlediği peysajlarda ise Siena resminin gizemli etkileriyle Selçuklu mezarları ve kümbetlerinin form özellikleri de ıssız bir ortamda birleşime götürülmek isteniyor.