Erken Soyut

Erken Soyut

(1987-1992) İtalya dönüşü sonrasındaki dönem,  resim tavrında değişim ve dönüşümler yaşandı. Figür çalışmalarının giderek forma indirgendiği, resmin temel kavramları olan renk, ışık, leke ve ritm çerçevesinde yeniden düzenlenerek giderek soyut eğilimin öne çıktığı bir dönem oldu. Bu dönüşümü hızlandıran etkenlerden biri,  öncü sanatçı Sabri Berkel ve resmi ile karşılaşma olmalıdır.1989 da ilk kişisel sergide figürden kopmuş ve soyut etkilerin öne çıktığı bir sergi olmuş ve bu sergi  figür döneminin kapandığı bir tarih olmuştur.