İç Manzaralar/ Magma

İç Manzaralar/ Magma

(2006-2009) İnsan belleğini besleyen mitolojiler ve hayal dünyasını besleyen tüm kaynaklarının yarattığı bir atmosferde beliren tüm formlar, bu dönemin plastik dille olan anlatısıdır.

“Özel’in magma içerikli resimlerindeki ağırlıklı konseptin de, gerçeklik kaynaklı soyutlama olduğu söylenebilir. Bu yöntem, boyanın açıklı koyulu tonlarının iç içe geçerek görsel bir yapılanmaya dönüşmesiyle sağlanır;  yani düzensiz magmanın konstrüksiyon kazanmasıyla “biçim” olma aşaması tamamlanmış olur.”

Kaya Özsezgin-Magma Sergisi Katoloğu-2009