İç Sesler

İç Sesler

(2009-2015) Bu dönemde , pozitif bir dünyaya yönelik mitolojik derinliklere dayanan iyileştirme kavramının daha çok şaman kültürü üzerinden tuvale yansıyan kompozisyonlar ele alınmıştır. Genelde bu kompozisyonlar,  ritüelleri, şaman formunun  insanı, doğayı iyileştirme anına yönelik sahneleri yansıtır.