Blog List

Travel

Journal

When, while the lovely valley teems with vapour around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees.

Erken Soyut

Erken Soyut (1987-1992) İtalya dönüşü sonrasındaki dönem,  resim tavrında değişim ve dönüşümler yaşandı. Figür çalışmalarının giderek forma indirgendiği, resmin temel kavramları olan renk, ışık, leke ve ritm çerçevesinde yeniden düzenlenerek giderek soyut eğilimin öne çıktığı bir dönem oldu. Bu dönüşümü hızlandıran etkenlerden biri,  öncü sanatçı Sabri Berkel ve resmi ile karşılaşma olmalıdır.1989 da ilk kişisel sergide figürden kopmuş ve soyut etkilerin öne çıktığı bir sergi olmuş ve bu sergi  figür döneminin kapandığı bir tarih olmuştur.

Devamı

Figüratif Dönem

Figüratif Dönem (1978-1987) 1978 yılında akademi öğrenciliğinden başlayan, mezuniyet sonrasında resimsel üslup arayışlarını da kapsayan on yıllık resim serüveninde,  ağırlıklı olarak dönemin sosyo-politik durumuna gönderme yapan, bireyin çevresini saran dünyaya yönelik ruh halini yansıtmaya çalışan bir tavır, arayış söz konusudur. Bu dönemde halk resminin, minyatür resminin kurguları incelenmiş, alegorik, simgesel bir anlatım, üslup oluşturma doğrultusunda resim üzerine yoğun araştırma ve çalışmalar yapılmıştır. Bu dönem Akademi’de atölye çalışmalarına başladığım 1978 yılından , erken figüratif çalışmalarını, askerlik dönemi olan 1982-84 yıllarını, sonrasında […]

Devamı