Blog Small

Travel

Journal

When, while the lovely valley teems with vapour around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees.

GÖKTAŞLARI/HÜCRELER
Tijen Şikar

Ahmet Özel’in daha çok içsel semboller içeren resimlerini incelediğimizde göktaşları/hücreler neredeyse bir hiyoroglif düzeyine indirgenmiş biçimleriyle görülürler ve ön bilgi olmaksızın tanımlanabilmeleri çok güçtür. Sanatçının mitolojiden yola çıkarak göktaşı/ hücre ismini verdiği motif, “geometrik ve ‘serbest soyutlama”  kaynaştığı yapıtların tümünde görülür; esas tema olarak ortaya çıkar. Özel’in kullandığı sınırlı motiflerin fazla değişikliğe uğratmadan tekrar tekrar değişik  kombinasyonlarla  karşımıza çıkması, söz konusu motiflerin sınırlı  olsalar da sınırsız bir kullanım potansiyeli olduğunu kanıtlar. Sanatçının benzer motiflerle değişik kombinasyonlar yapması yapıtlarını anlayabilmemizi sağlayacak […]

Devamı

AHMET ÖZEL RESMİNİN “İN/SAN” MERKEZLİ DİYALEKTİK SÜREÇLERİ
Ümit Gezgin

Ahmet Özel resmi, entelektüel bir ciddiyetin izini sürerken, kendi ontolojik geçmişini de arıyor. Bu arama, bilincin ortak deviniminde ve estetiğin kendine özgü soyut kulvarında gerçekleşiyor. Tam anlamıyla bir soyut resim olmasa bile bu resim, soyutlamacı gelenek içinde düşünsel ağırlığını içsel çelişik süreçler boyutunda yaşayan ve kendi yaratısal geçmişinin köklerine indiği oranda, sanatçının bireysel arkeolojisinin de izini süren bir özelliğe sahiptir. Özgürlüğün mavi soyut resimleri içinde Ahmet Özel, bireysel mitolojisini dayadığı kolektif bilinçaltının izini sürmekle kalmıyor, aynı zamanda insanoğlunun ontolojik kimliğine […]

Devamı

TARİHSEL BİR PERSPEKTİFTEN KİŞİSEL BİR ÜSLUBA
Sezer Tansuğ

Ülkemizde her biri onar yılı kapsayan periodlara bağlı olarak sanatçı kuşaklarının eğilim farklarını belirleyen süreçler, giderek Batıdan ithal edilen akımların hegemonyasını daha çok yansıtan gizli ya da açık bunalımları da beraberinde getirmiştir. Dünyada büyük bir sanat pazarı hareketinin oluştuğu 80 li yıllarda piyasanın inkarını öngören konseptüalist ve benzeri paradokslar ise, bunalımların apaçık yan göstergeleri olmuşlardır. Ancak kendi benliklerinden koparılmayı, kendi kimliklerine yabancılaştırılmayı kabul etmeyen ve sorunlara kendi özgün duyarlılıklarının bilinciyle yaklaşan genç sanatçılar, 80 li yılların yenilenme ihtiyaçlarını ithal düşüncelere […]

Devamı

AHMET ÖZEL’İN RESMİ ÜZERİNE
Ahmet Köksal

(1990 da Yonca Sanat Galerisi’nde açılan sergi üzerine Milliyet Sanat Dergisi şubat sayısında yeralan yazı) Genç kuşak sanatçılarından Ahmet Özel (d.1960) Nişantaşı Yonca Galerisi’nde, son yılların yapımı yağlıboya, akrilik guaş karışımı resimlerinden genişçe bir toplamı sergiliyor. 1982’de DGSA Devrim Erbil atölyesini bitiren sanatçı Roma ve Floransa’da sanat araştırmaları yaparak resim restorasyonu eğitimi de görmüş. Özel’in resimlerinde ilk bakışta doğal izlenimlerle post-modern akımların biçimsel ögeleri arasında uyumlu bir bileşim kurmayı öngören bağımsız bir kişilik anlayışı ilgimizi çekiyor. Kendisi sanat anlayışını şöyle […]

Devamı

İç Güneş

İç Güneş (2015-2021) “…Zamansız mekanlarda varolan plazma figürlerle olan karşılaşmalar, onların düzlemsiz mekanlarda yer alan belli belirsiz gölgeleri, yansımaları bir anlamda sanatçının kendi iç varoluşunun tezahürleri. Sanatçı kendi iç dehlizlerine olan yolculuğunda ona ışık veren ‘İç güneş’i kutsuyor.” İç Güneş Sergisi Basın Bülteninden, 2019

Devamı