Blog Small

Travel

Journal

When, while the lovely valley teems with vapour around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees.

İç Sesler

İç Sesler (2009-2015) Bu dönemde , pozitif bir dünyaya yönelik mitolojik derinliklere dayanan iyileştirme kavramının daha çok şaman kültürü üzerinden tuvale yansıyan kompozisyonlar ele alınmıştır. Genelde bu kompozisyonlar,  ritüelleri, şaman formunun  insanı, doğayı iyileştirme anına yönelik sahneleri yansıtır. 

Devamı

İç Manzaralar/ Magma

İç Manzaralar/ Magma (2006-2009) İnsan belleğini besleyen mitolojiler ve hayal dünyasını besleyen tüm kaynaklarının yarattığı bir atmosferde beliren tüm formlar, bu dönemin plastik dille olan anlatısıdır. “Özel’in magma içerikli resimlerindeki ağırlıklı konseptin de, gerçeklik kaynaklı soyutlama olduğu söylenebilir. Bu yöntem, boyanın açıklı koyulu tonlarının iç içe geçerek görsel bir yapılanmaya dönüşmesiyle sağlanır;  yani düzensiz magmanın konstrüksiyon kazanmasıyla “biçim” olma aşaması tamamlanmış olur.” Kaya Özsezgin-Magma Sergisi Katoloğu-2009

Devamı

Merdivenler

Merdivenler (2003-2006) Kozmik atmosfer ve espas bir arka plan önünde giderek belirgin formların, figürlerin kendini belli ettiği kompozisyonlarda öğeler, boşlukta mistik bir ışık demetiyle aydınlanırlar. Bilinmezliğin  sınırlarına kadar giden ve aidiyetlerini arayan bu formlar, aslında kendileriyle karşılaşan amorf figürlerin izdüşümleridir.

Devamı

İN/SAN

İnsan (2001-2003) Soyut bir dille insanın varlığının oluşumunu ele alan bu dönem, önceki dönemin imge formu göktaşlarının evrende tohum olarak yeşermesiyle birlikte ilk yaradılışlara ve oluşumlara atıflar içeriyor. Amorf, plazma form ve mekanlardan oluşan kompozisyonlarla, DNA larımızda saklı, tarihöncesine ait gizemli tünellere plastik bir dille bir yolculuk amaçlanıyor. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Devamı

Evrenin Oluşumu/Göktaşları

Evrenin Oluşumu/Göktaşları (1992-2001) Göktaşları imgesiyle  yola çıkan bu dönem çalışmalarında , evrenin oluşumu ve yaradılışa dair sorulara yönelik, kendini sezgisel iç duyuşlara bırakan soyut,  plastik dille bir sorgulama arayışı izlenmektedir.

Devamı