Aylık:Mart 2010

Figüratif Dönem

Figüratif Dönem (1978-1987) 1978 yılında akademi öğrenciliğinden başlayan, mezuniyet sonrasında resimsel üslup arayışlarını da kapsayan on yıllık resim serüveninde,  ağırlıklı olarak dönemin sosyo-politik durumuna gönderme yapan, bireyin çevresini saran dünyaya yönelik ruh halini yansıtmaya çalışan bir tavır, arayış söz konusudur. Bu dönemde halk resminin, minyatür resminin kurguları incelenmiş, alegorik, simgesel bir anlatım, üslup oluşturma doğrultusunda resim üzerine yoğun araştırma ve çalışmalar yapılmıştır. Bu dönem Akademi’de atölye çalışmalarına başladığım 1978 yılından , erken figüratif çalışmalarını, askerlik dönemi olan 1982-84 yıllarını, sonrasında […]

Devamı